Dataskyddspolicy

GDPR

Din data, ditt val.

§1. Uppgifter vi hanterar och syfte Vi hanterar dessa typer av uppgifter:

— §1.1 Kontaktpersons namn, telefonnummer, adress och e-postadress.

 

§2. Kontaktuppgifter

Våra kontaktuppgifter för att begära ut information, få uppgifter raderade eller andra frågor som kan uppstå är:

E-post: info@prevet.se

 

§3 Kontaktuppgifter dataskyddsombud

Våra kontaktuppgifter till dataskyddsombud för att begära ut information, få uppgifter raderade eller andra frågor som kan uppstå är samma som ovanstående, punkt §2.

 

§4. Våra skyldigheter

Vi är alltid skyldiga och ansvariga att inom 48h (vardagar) tillhandahålla alla sorts uppgifter, anteckningar och information som respektive person och/eller företag begär. Likaså gäller borttagning av detsamma. Vi lämnar självklart aldrig ut uppgifter till tredje part eller till någon som ej verifierats vara tillika person för uppgifterna eller leverantör som behöver behandla exempelvis adress eller liknande. Vi har också skyldighet att rätta och uppdatera uppgifter om önskemål om detta sker. Även detta ska ske snarast, men senast inom 72h (vardagar). Om ni inte tycker vi fullföljer våra skyldigheter uppmanas ni till att kontakta tillsynsmyndighet om vi inte är överens. Ni har all rätt att få reda på hur vi har fått tag på uppgifterna om ni är osäkra, detta skall vi redovisa med tydlighet.

 

§5. Att dra tillbaka samtycket

Ni som kund eller samarbetspartner har alltid rätt att när som helst dra tillbaka ert samtycke för detta avtal. Om ni önskar göra detta skriver ni ett e-postmeddelande till oss där ni beskriver att ni önskar dra tillbaka ert samtycke. Detta sker med omedelbar verkan och våra skyldigheter enligt §4 aktiveras per automatik.

 

§6. Rätten att bli glömd

Ni som kund eller samarbetspartner har alltid rätt att när som helst bli glömd. Om detta önskas skriver man ett e-postmeddelande till oss och berättar att man önskar bli glömd. Detta sker med omedelbar verkan och våra skyldigheter enligt §4 aktiveras per automatik.

 

§7. Tidsfrist

Genom att använda vår webbplats samtycker du till vår policy. Detta samtyckesavtal gäller fram tills dess att man aktivt avslutar samtycket, eller om §5 och §6 aktiveras.

 

§8. Användarrätt

I denna paragraf beskriver vi vilka som har rätt att använda sig utav uppgifterna som anges i §1. De som är anställda hos oss har rätt att använda de uppgifter som krävs för att utföra arbetsuppgifterna. De anställda har fått intern utbildning som beskrivs i §9.

 

§9. Användarsäkerhet

Personalen som hanterar personuppgifter utbildas internt och löpande i hantering av uppgifter. Detta för att den mänskliga faktorn skall vara absolut minimal. De tränas på att hantera uppgifter på ett varsamt sätt över tid och har kunskap i att kunna glömma kunders uppgifter i våra system.

 

§10. Teknisk säkerhet

Alla uppgifter som innehåller känsliga uppgifter lagras digitalt med krypterad säkerhet.

 

§11. Formulärdata

Formulär som skickas in via webbplatsen lagras digital och skickas via krypterad anslutning. Dessa uppgifter lagrar vi för att kunna hålla vår service på högsta nivå.

 

§12. Kundregister och ordrar

För att kunna erhålla högsta möjliga service och hantera orderfrågor, reklamationer eller liknande behåller vi uppgifter som detta tills dess att punkt §5 aktiveras.

 

§13. Cookies

En kaka (cookie) är en liten textfil som webbplatsen du besöker begär att spara på din dator. Kakor används på många webbplatser för att ge en besökare tillgång till olika funktioner. Informationen i kakan är möjlig att använda för att följa en användares surfande.

Det finns två typer av kakor. Den ena typen sparar en fil under en längre tid på din dator. Den används till exempel vid funktioner som talar om vad som är nytt sedan användaren senast besökte den aktuella webbplatsen. Den andra typen av kakor kallas sessionskakor. Under tiden du är inne och surfar på en sida, lagras den här kakan temporärt i din dators minne exempelvis för att hålla reda på vilket språk du har valt. Sessionskakor lagras inte under en längre tid på din dator, utan försvinner när du stänger din webbläsare.

 

§14. Underhåll

Vi uppdaterar och ser över vår policy frekvent, en gång i kvartalet, eller mer om det behövs, så att den alltid är aktuell och pålitlig.

 

Användarvillkor för Appen (Häst)

Allmänt 

1.1 Dessa allmänna villkor (”Villkoren”) gäller då preVet AB org. nr 559107-7655 , Lunsen Nyby 5, 755 98 Uppsala, e-mail: support@prevet.se , (”preVet”) tillhandahåller tjänster via webb eller app (”Tjänsten”). 

1.2 För att använda Tjänsten måste du som användare vara minst 18 år och/eller i övrigt behörig att ingå avtal samt acceptera dessa villkor och preVets integritets och sekretesspolicy som du kan läsa här nedanför. Om du är yngre än 18 år, måste din förälder eller målsman läsa och godta dessa Villkor åt dig. Registrera dig inte, installera inte programmet och köp inget från vår webbsida innan du först har godkännande från din förälder eller målsman. Genom att acceptera dessa Villkor så intygar du att du är 18 år eller äldre eller att du har tillåtelse från din förälder eller målsman att köpa från vår hemsida, prenumerera på Tjänsten samt installera och använda applikationen. 

1.3 Genom att skapa ett konto och använda Tjänsten godkänner och accepterar du Villkoren samt Integritets- och sekretesspolicyn och därmed ingås ett avtal mellan dig och preVet rörande användning av Tjänsten. 

Användande av Tjänsten 

2.1 Vid användning av Tjänsten har du möjlighet att dela uppgifter om ditt/dina djurs aktuella och historiska data hos tredje man såsom veterinär och andra tjänsteleverantörer. 

2.2 Du ansvarar för all användning av Tjänsten och för att dina inloggningsuppgifter skyddas mot obehörig åtkomst. 

2.3 Användning av Tjänsten är kostnadsfri. Trafikavgifter till din mobiloperatör eller internetleverantör kan tillkomma. Genom Tjänsten har du möjlighet att ta del av specifika tjänster och andra erbjudanden från preVet och andra som kan kräva betalning. Du kommer i sådana fall att upplysas om det särskilt. 

2.4 preVet kan även komma att erbjuda dig nya tjänster i Tjänsten. Sådana nya tjänster kan vara förenade med särskilda villkor. Om du önskar aktivera den nya tjänsten måste du godkänna de särskilda villkor som gäller för den tjänsten. 

2.5 preVet och dess samarbetspartners och annonsörer i annonsnätverk kan komma att rikta erbjudanden till dig via Tjänsten, e-post eller på annat sätt. Marknadsföring som riktar sig direkt till dig ska uppfylla gällande lagar, uppförandekoder och etiska riktlinjer. Genom att skapa ett konto hos preVet godkänner du att preVet och dess samarbetspartners och annonsörer i annonsnätverk riktar erbjudanden till dig. Om du inte längre önskar få riktade erbjudanden via e-post kan du skriftligen anmäla detta till preVet. Tjänsten kan även innehålla länkar till eller erbjudanden från externa partners som har andra villkor än preVet. Du uppmanas att själv sätta sig in i dessa villkor. 

2.6 preVet kan komma att avidentifiera data som registreras i appen och använda denna för forskningsändamål. Sådan data kan även överföras till våra samarbetspartners för forskningsändamål. Genom att du ingått avtal om användande av Tjänsten godkänner du att den data du registrerar avidentifieras och används för dessa ändamål. 

Immateriella rättigheter 

3.1 Det är inte tillåtet att kopiera, modifiera, distribuera eller publicera innehåll som tillhandahålls av preVet. För eget personligt bruk är det dock tillåtet att ladda ner, kopiera och spara information från preVet. Det är inte heller tillåtet att otillbörligt nyttja erbjudanden eller på annat sätt missbruka Tjänsten. 

3.2 Du ansvarar för och garanterar härmed att informationen som du laddar upp eller lägger in i Tjänsten inte gör intrång i någon annans rättigheter eller annars står i strid med lag eller annans rätt. 

Personuppgifter 

4.1 Genom att skapa ett preVet-konto godkänner du att preVet behandlar personuppgifter enligt de rutiner som framgår av preVets integritets- och sekretesspolicy samt att preVet sparar och behandlar informationen för de ändamål som framgår av integritets- och sekretesspolicyn. 

PreVets ansvar för Tjänsten 

5.1 preVet har rätt att när som helst avsluta ditt konto om du bryter mot Villkoren eller annars använder Tjänsten på ett sätt som kan orsaka preVet eller tredje man skada. 

5.2 preVet har för avsikt att all information i Tjänsten ska vara korrekt och så uppdaterad som möjligt. preVet kan dock inte garantera tillgängligheten till Tjänsten eller tillförlitligheten eller korrektheten på informationen som finns presenterad i Tjänsten. preVet kan inte ställas till svars för om Tjänsten ligger nere eller om någon information eller funktionalitet inte fungerar som förväntat. 

5.3 preVet ska inte ha något ansvar för eventuella ekonomiska eller andra beslut du tar baserat på användning av Tjänsten eller för tjänster eller varor du väljer att köpa från fristående tredje man eller preVets samarbetspartners. 

5.4 Part är inte ansvarig för dröjsmål eller förlust som beror på omständighet som part inte råder över och som väsentligt försvårar uppfyllelsen av förpliktelsen ifråga eller som medför att uppfyllandet av förpliktelsen inte är ekonomiskt försvarbar. 

5.5 preVet har rätt att när som helst ändra Tjänsten, ändra Villkoren eller att sluta tillhandahålla Tjänsten. preVet skall med rimligt varsel underrätta dig vid ändring av Villkoren. Om du inte godtar de ändrade Villkoren har du rätt att säga upp avtalet med preVet innan de ändrade Villkoren träder i kraft. 

Avsluta ditt konto 

6.1 Du kan närsomhelst avsluta ditt konto och din användning av Tjänsten genom att välja ”Ta bort konto” eller motsvarande funktion i Tjänsten eller genom att kontakta preVet på annat sätt. preVet kommer då att radera hela ditt konto och all data i det kontot inklusive personuppgifter, dock med undantag av sådana uppgifter som preVet enligt lag måste spara och arkivera samt uppgifter som har avidentifierats i forskningssyfte. Se närmare om preVets behandling av personuppgifter i vår Integritets- och sekretesspolicy . 

Överlåtelse 

7.1 preVet har rätt att överlåta sina rättigheter och skyldigheter enligt dessa Villkor. Vidare har preVet rätt att anlita underleverantörer för fullgörandet av sina skyldigheter. Sådana underleverantörer är i vissa fall preVets personuppgiftsbiträden, läs mer om detta i vår Integritets- och sekretesspolicy. 

Tvist 

8.1 Tvist med anledning av Villkoren eller din användning av Tjänsten ska avgöras enligt svensk lag och av svensk domstol. 

Kontakt 

Vi värnar om våra kunder. Därför är vi angelägna om att få veta om du är missnöjd med oss och vår målsättning är att bemöta alla synpunkter snarast möjligt. Om du vill kontakta preVet avseende synpunkter och/eller klagomål, vänligen vänd dig till: 

preVet AB
Kontakperson: Jenny Gagnér
Lunsen Nyby 5
755 98 Uppsala
Telefon: +46 73 – 51 22 857
E-post: support@prevet.se 

Integritets- och sekretesspolicy 

Användande av Tjänsten 

1.1 Denna integritets- och sekretesspolicy (“Policyn”) gäller då preVet AB org. Nr 559107-7655 , Lunsen Nyby 5, 755 98 Uppsala, e-mail: support@prevet.se , (”preVet”) tillhandahåller tjänster via webb eller app (”Tjänsten”). 

1.2 För att använda Tjänsten måste du vara minst 18 år och/eller i övrigt behörig att ingå avtal samt acceptera våra allmänna villkor och därigenom även denna Policy. Om du är yngre än 18 år, måste din förälder eller målsman läsa och godta de allmänna villkoren åt dig. Registrera dig inte, installera inte programmet och köp inget från vår webbsida innan du först har godkännande från din förälder eller målsman. Genom att acceptera de allmänna villkoren så intygar du att du är 18 år eller äldre eller att du har tillåtelse från din förälder eller målsman att köpa från vår hemsida, prenumerera på Tjänsten samt installera och använda applikationen. 

1.3 Genom att skapa ett konto och använda Tjänsten godkänner och accepterar du att preVet hämtar och lämnar information på din mobiltelefon, surfplatta eller annan utrustning samt behandlar dina personuppgifter i enlighet med denna policy. För att preVet ska kunna tillhandahålla Tjänsten godkänner du genom att använda Tjänsten även till att uppgifter enligt punkterna 2.1, 2.2 samt andra uppgifter rörande dina rutiner med avseende på djurskötsel som du har låtit preVet få del av, inklusive att du har ett avtal med preVet får lämnas ut till preVets samarbetspartners enligt punkt 4.2. 

1.4 Du kan när som helst välja att säga upp ditt avtal med oss genom att avsluta ditt konto hos preVet. Du kan avsluta ditt konto genom att välja ”Ta bort konto” eller motsvarande funktion i Tjänsten eller genom att kontakta preVet på annat sätt. preVet kommer då att radera eller avidentifiera information som kan hänföras till dig, med undantag för sådan information som preVet enligt lag kan vara skyldig att bevara. 

Insamling och behandling av personuppgifter 

2.1 preVet samlar in och behandlar personuppgifter om dig när du skapar ditt konto och använder Tjänsten. De personuppgifter som samlas in är dina kontaktuppgifter som t.ex. namn, adress, användarnamn, e-post och telefonnummer, uppgifter om IP-adress och positionsdata samt uppgifter om ditt/dina djur såsom namn, ålder, ras, färg och chip- och registreringsnummer. Vid köp av app och/eller prenumeration på app samlas även information om köptransaktioner (belopp, tid, typ av transaktion och eventuell vara) in av tredjepart (AppStore/Apple Inc och Google Play). preVet samlar också in information genom egna eller tredje parts cookies och andra uppföljningsverktyg, se punkt 7. 

2.2 preVet får i första hand tillgång till personuppgifter och annan data genom att du registrerar dessa direkt i Tjänsten. Vi kan även komma att få tillgång till uppgifter via tredje parter, såsom t.ex. veterinärer och hovslagare. preVet kan även skicka data från Tjänsten om dig samt ditt/dina djur till sådana tredje parter. Överföring av sådana uppgifter till eller från preVet sker enbart efter en aktiv begäran från dig. 

2.3 Dina personuppgifter bevaras endast så länge som det finns behov av att bevara dem för att fullgöra de ändamål som uppgifterna samlades in för. Du kan närsomhelst avsluta ditt konto och din användning av Tjänsten genom att välja ”Ta bort konto” eller motsvarande funktion i Tjänsten eller genom att kontakta preVet på annat sätt. preVet kommer då att radera hela ditt konto och all data i det kontot inklusive personuppgifter, dock med undantag av sådana uppgifter som preVet enligt lag måste spara och arkivera. preVet kan även komma att spara uppgifter längre om det behövs för att bevaka preVets rättsliga intressen, t.ex. om det pågår en juridisk process. 

Varför vi behandlar personuppgifter 

3.1 preVet behandlar dina personuppgifter för flera olika syften. Huvudsakligen behandlar preVet personuppgifter i syfte att tillhandahålla, administrera, utveckla och anpassa Tjänsten och dess funktionaliteter, att säkerställa kundkännedom, att administrera kundförhållandet med dig, samt för att uppfylla säkerhets- och andra författningsreglerade krav. Uppgifterna kan även utgöra underlag för marknads- och kundanalyser, marknadsundersökningar, statistik, affärsuppföljning samt affärs- och metodutveckling. 

3.2 preVet behandlar vidare dina personuppgifter för att ge bättre och personligare erbjudanden och service. Personuppgifter och uppgifter om positioneringsdata kan exempelvis komma att behandlas, samköras, segmenteras och analyseras för att genom riktad marknadsföring lämna information, erbjudanden eller rekommendationer om egna eller samarbetspartners varor och tjänster, vilka är anpassade efter dina preferenser, beteenden, behov eller livsstil. preVet kan även komma att behandla dina personuppgifter på så sätt att andra användare kan ta del av din e-postadress i samband med olika tjänster och funktioner som erbjuds inom Tjänsten. 

3.3 Om du inte vill att preVet behandlar dina personuppgifter för direkt marknadsföring till din e-post kan du skriftligen anmäla detta till preVet. 

Utlämning och överföring av data 

4.1 preVet kan komma att lämna ut eller på annat sätt tillhandahålla information om och hantering av ditt/dina djur till preVets samarbetspartners för forskningsändamål. Du ska dock vara trygg med att preVets samarbetspartners inte, med undantag av de fall som beskrivs i 4.2 nedan, kommer att kunna identifiera dig eller ditt/dina djur, eftersom den information som lämnas ut vare sig innehåller namn, personnummer, registreringsnummer, annan kontaktinformation eller personuppgifter och samarbetspartnern genom avtal har förbundit sig att inte samköra informationen med andra register i syfte att avslöja din eller ditt/dina djurs identitet. Samarbetspartnern får inte heller lämna ut informationen till någon annan utan preVets skriftliga godkännande. 

4.2 Personuppgifter kan också komma att lämnas ut om det är nödvändigt för att följa gällande lagkrav eller krav från myndigheter, för att tillvarata preVets rättsliga intressen eller för att upptäcka, förebygga eller uppmärksamma bedrägerier och andra säkerhets- eller tekniska problem. I vissa fall kan Tjänsten innehålla erbjudanden från extern samarbetspartner, t.ex. genom länk till samarbetspartnerns hemsida. Om du väljer att utnyttja ett sådant erbjudande kan som en följd av detta personuppgifter komma att överföras mellan preVet och aktuell samarbetspartner. I dessa fall är samarbetspartnern ensamt personuppgiftsansvarig för sin behandling av dina personuppgifter. Det framgår alltid tydligt i Tjänsten när ett erbjudande tillhandahålls av annan än preVetpreVet kan även komma att lämna ut personuppgifter till bolag som behandlar personuppgifter för preVets räkning, t.ex. våra IT-leverantörer, eller till leverantörer i preVets annonsnätverk. Sådana bolag blir våra personuppgiftsbiträden, se mer i punkt 8.1. 

4.3 Dina personuppgifter kan komma att överföras till eller lagras i ett land utanför EU/EES för att säkerställa funktionalitet med t ex Apples och Google plays uppdaterings- och prenumerationsfunktion. Genom att skapa ett preVet-konto godtar du att dina personuppgifter förs över och lagras utanför EU/EES. När preVet överför personuppgifter utanför EU/EES görs detta endast om vi har en laglig grund för överföringen i enlighet med gällande lagar och regler för dataskydd. Det innebär att vi kan överföra personuppgifter till Privacy Shield-certifierade personuppgiftsbiträden i USA. För mottagare som inte är Privacy Shield-certifierade kan vi överföra dina personuppgifter utanför EU/EES med stöd av standardiserade dataskyddsbestämmelser som har antagits av EU-kommissionen. Vi kan även överföra dina personuppgifter till ett land som EU-kommissionen har bedömt har en adekvat skyddsnivå för behandling av personuppgifter. 

Ändringar av Policyn 

5.1 preVet har rätt att när som helst ändra denna Policy. preVet ska med rimligt varsel via hemsida eller app underrätta dig vid kommande ändringar av Policyn. Om du inte godtar de ändrade villkoren har du rätt att säga upp avtalet med preVet innan den ändrade Policyn träder ikraft. Du säger upp avtalet med preVet genom att avsluta ditt konto hos preVet. 

Datasäkerhet 

6.1 Du ska alltid kunna känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till preVetpreVet har därför vidtagit de säkerhetsåtgärder som behövs för att skydda dina personuppgifter mot otillbörlig åtkomst, förändring och radering. 

Cookies 

7.1 preVets Tjänster på preVets webbsida och i appen använder cookies och andra tekniker (hädanefter ”cookies”) för att fungera korrekt. Cookies används för att preVet ska kunna föra besöksstatistik och för att kunna förbättra upplevelsen för dig. preVet samlar även in, analyserar och samkör information om användning för de syften som framgår av punkten 3. Om du inte accepterar användning av cookies kan du konfigurera din webbläsare att inte acceptera cookies. Om du väljer att ställa in din webbläsare att inte acceptera cookies kan preVet tyvärr inte garantera att Tjänsten fungerar korrekt. 

7.2 När du laddar ner preVets app på din mobiltelefon, surfplatta eller annan utrustning behöver preVet lagra och hämta viss teknisk information från utrustningen för att preVet ska kunna tillhandahålla och uppdatera Tjänsten. Genom att ladda ner appen godkänner du att preVet lagrar och hämtar viss teknisk information från utrustningen. Om du inte längre önskar att preVet lagrar och hämtar den tekniska informationen måste du avinstallera appen. 

Registrerades rättigheter 

8.1 preVet är personuppgiftsansvarig och ansvarar för att dina personuppgifter behandlas i enlighet med gällande lagstiftning. preVet anlitar ett antal personuppgiftsbiträden för att kunna leverera Tjänsten. Du kan vid begäran få ta del av vilka personuppgiftsbiträden vi anlitar genom att kontakta oss enligt punkten 1.1 ovan. preVet säkerställer att våra personuppgiftsbiträden behandlar personuppgifter i enlighet med denna Policy och våra interna rutiner. 

8.2 Du har rätt att, genom en skriftligt undertecknad ansökan, erhålla ett registerutdrag om vilka personuppgifter som finns registrerade om dig. Du har rätt till denna information kostnadsfritt. Du har även rätt att begära att dina personuppgifter rättas eller raderas. Du har dessutom rätt att begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas eller att invända mot sådan behandling på sätt som följer av dataskyddsförordningen eller nationell integritetslagstiftning. Efter en sådan begäran prövar vi om det finns skäl för begärd ändring. 

8.3 Tveka inte att kontakta preVet om du har några frågor om behandlingen av dina personuppgifter eller vill begära ett registerutdrag. Vår kontaktinformation hittar du under punkten 1.1. 

8.4 Datainspektionen är tillsynsmyndighet för behandling av personuppgifter och dataskydd i Sverige. Du har rätt att inge klagomål kring behandling av personuppgifter till Datainspektionen. Kontaktuppgifter till Datainspektionen återfinns på www.datainspektionen.se