Hästfoder och vatten

Dela:

Hästar får fullgod täckning av sitt näringsintag med grovfoder av bra kvalitet och hygien. Tillsammans med vatten av samma kvalitet som ditt eget dricksvatten täcks det dagliga intaget väl.

De allra flesta hästar får hela sitt dagliga behov täckt av grovfodret (hö, hösilage eller ensilage) om de får tillräckligt stora mängder. Några undantag kan finnas och gäller från individ till individ. Det kan vara hästar som presterar extra mycket, eller som på grund av sjukdom och/eller ålder kräver andra foderslag. Däremot visar aktuell forskning att hästar som tränar och tävlar på hög nivå presterar bra på enbart grovfoder, om det håller tillräckligt hög kvalitet.

Grovfoderanalys

För att kunna ge din häst en korrekt och balanserad foderstat, det vill säga att den får de näringsämnen som som täcker dess behov, måste du först ha en analys på det grovfoder du vill ge. Analys görs på såväl hö, hösilage som ensilage och prov behöver tas från varje enskild skörd och från varje fält för att kunna analyseras korrekt.

Slarva inte med vattnet

Hästar har stort behov av vatten, särskilt i samband med utfodring med grovfoder. De ska erbjudas vatten som håller samma kvalitet som dricksvatten för människor. Ett för lågt vattenintag kan direkt påverka hästens foderintag, men också dess prestation och hälsa. Vintertid kan det hända att hästarna dricker något mindre och därmed också riskerar kolik. Se till att hålla koll på hur mycket din häst dricker.

Beräkna foderstat

Det viktigaste är att få reda på innehåll av protein och energi, samt hur mycket kalcium och fosfor som finns i grödan. Du behöver också få besked om torrsubstansen, det vill säga hur torrt grovfodret är, vilket har betydelse för den mängd foder som ska ges.

Håll koll på din hästs foderstat med PreVet

I PreVets app kan du sammanställa din hästs foderstat och dela med alla som berörs. Se till att alltid hålla en uppdaterad foderstat baserad på korrekt grovfoderanalys

Kom igång med PreVet

PreVet appen hjälper dig att samla och uppdatera all information om dina djur på ett ställe.

Ladda ned appen för häst

Ladda ned appen för hund och katt

Fler artiklar

Relaterade artiklar