Avmaskning häst – har du koll på om din häst behöver avmaskas?

Dela:

När det kommer till avmaskning för häst är grundregeln att inte avmaska för ofta. För att minimera smittrycket av parasiter och samtidigt använda avmaskningsmedel på ett sunt sätt bör man därför som hästägare ta träckprov en till tre gånger på ett år och skicka på analys. Provsvaret ger information om parasitägg, både kvalitativt och kvantitativt och vilka parasiter som avses. En förskrivande veterinär kan sen ge svar om hästen skall avmaskas och med vilket preparat.

När det kommer till avmaskning för häst är grundregeln att inte avmaska för ofta. För att minimera smittrycket av parasiter och använda avmaskningsmedel på ett sunt sätt bör man därför som hästägare ta träckprov. Dessa genomförs en till tre gånger på ett år och skickas på analys. Provsvaret ger information om parasitägg, både kvalitativt och kvantitativt och vilka parasiter som avses. En förskrivande veterinär kan sen ge svar om avmaskning för respektive häst är aktuellt och i så fall med vilket preparat.

Träckprov för kunskap om rätt typ av avmaskning för häst

Träckprovsanalyser för liten och stor blodmask och eventuell bandmask genomförs på våren, innan hästarna går över till eventuella beteshagar. Stora blodmasken kan finnas i mindre antal men ge svåra skador i tarmen och bandmask kan orsaka kolik. Det är därför viktigt att hålla efter parasittrycket genom eventuell avmaskning hos hästen och veta hur det ser ut för den enskilda individen. Det är också viktigt för den förskrivande veterinären att veta om tidigare utförda behandlingar, om hästen visat symtom på kolik, om den nyligen flyttat till eller från stallet, eller fått nya kompisar i hagen. Avmaskning är en gemensam aktivitet för alla hästar som delar hage.

Underhåll av hagar förebygger och minskar behovet av avmaskning på häst

Veterinären kan även ge råd om mockning av rasthagar, om hästar bör cirkulera mellan olika sommar- och vinterhagar och om betet blir hjälpt av att växelbetas med andra arter, exempelvis får eller kor.

Vårt svenska parasitläge kan komma att stå inför förändringar om den förutspådda klimatförändringen mot högre medeltemperaturer inträffar, eftersom flertalet parasiter gynnas av värme. Kombinationen med fortsatt resistensutveckling hos maskarna mot avmaskningsmedel gör att fokus i allt större utsträckning bör läggas på åtgärder som betesplanering och beteshygien.

Förebyggande åtgärder

Som ett led i det förebyggande arbetet rekommenderas fortsättningsvis träckprovsundersökningar för förekomst av ägg innan tänkt avmaskning av hästarna. Den antiparasitära behandlingen kan då riktas mot de individer som utskiljer flest ägg, normalt föl och unghästar. Äldre hästar förvärvar en viss immunitet med åren, som gör att avmaskningsfrekvensen ofta kan reduceras. I samråd med besättningsveterinären kan hästägarna få råd om avmaskning och betesrutiner.

Håll koll på din hästs avmaskning med PreVets app

Med PreVet kan du få dina träckprovsresultat från Vidilab direkt in i appen. Smidigt för att hålla koll och över tid veta hur din hästs värden ser ut.

Kom igång med PreVet

PreVet appen hjälper dig att samla och uppdatera all information om dina djur på ett ställe.

Ladda ned appen för häst

Ladda ned appen för hund och katt

Fler artiklar

Relaterade artiklar

Bläddra bland artiklar

Artiklar